Publikace pro dopravce

  • Přepravní smlouva CMR

    Nejnovější vydání publikace obsahuje "Úmluvu CMR" a " Kontrolní list řidiče CMR" v češtině, francouzštině, angličtině a němčině, s českým vý...

  • Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě

    Publikace je první praktickou příručkou přepravního práva..Kniha je koncipována s ohledem na praktické potřeby mezinárodních dopravců a zasi...

  • Mýtné systémy v Evropě

    Přehled mýtných systémů v evropských zemích: Bělorusko, ČR, Francie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rak...

  • Mezinárodní kamionová doprava R.Novák

    První část publikace se zaměřuje na dopravní infrastrukturu, dopravní prostředky, technologické a provozní řízení silniční dopravy. Druhá čá...

  • Slovníček řidiče AJ

    Anglický slovníček základních výrazů a slovních spojení souvisejících s nákladní přepravou.

  • Slovníček řidiče NJ

    Německý slovníček základních výrazů a slovních spojení souvisejících s nákladní přepravou.

  • Přeprava nebezpečných věcí ADR 2017 v praxi

    Praktická příručka ve formátu A5, obsahuje 206 stran, vzhledem na velký rozsah celého předpisu je obsah příručky zredukován. neobsahu...

  • Dohoda ADR 2017

    Jedinečná a komplexní publikace k problematice ADR 2017 na českém trhu. Sestává ze dvou dílů.

  • Pracovní režimy řidičů v silniční dopravě

    Nejnovější aktualizované vydání k publikace Pracovní režimy řidičů v silniční dopravě dle nejnovější vyhlášky. Obsahuje předpisy p...

  • Mezinárodní sliniční nákladní přeprava a zasilatelství

    Kniha svým zaměřením a obsahem postihuje relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy, které se přímo týkají nebo souvise...