Ochranné masky

  • Kukla úniková protichemická Scott KIMI

    Kukla úniková protichemická Scott KIMI EN143 pro filtry s filtrační účinností ve třídě P2; nouzový záchranný prostředek pro krátkodobou os...

  • Polomaska Blue Climax bez filtrů

    Polomaska Climax splňuje dohodu ADR 2018/2019. Tato polomaska je také dodávána s univerzální havarijní soupravou ADR. K polomasce je vh...

  • Filtr k polomasce Climax Blue A1B1E1K1P3

    Filtr vhodný k polomasce Climax Blue, který splňuje dohodu ADR 2018/2019. Účinný proti těmto látkám: - organickým plynům a parám organických...