Zákazy jízd

  • Zákazy jízd nákladních vozidel v Evropě 2018

    Příručka umožňuje rychlou orientaci zákazů jízd v evropských státech (svátků atd.)Cena pro člena Sdružení ČESMAD BOHEMIA je 150,- Kč bez DPH...

  • Zákazy jízd a průjezdné letní trasy pro rok 2018 v Německu

    Sklád.mapa SRN - zákazy jízd a průjezdné trasy 2018 Připravte se na léto! Skládací mapa obsahuje aktuální informace o průjezdných cestách v ...

  • Zákazy jízd nákladních vozidel v Evropě 2019

    Příručka umožňuje rychlou orientaci zákazů jízd v evropských státech (svátků atd.)Cena pro člena Sdružení ČESMAD BOHEMIA je 150,- Kč bez DPH...