Incoterms

  • INCOTERMS 2010 -Uplatňování pravidel v praxi

    Uplatňování pravidel INCOTERMS 2010 v praxi zahraničního obchodu. Obsahuje pravidla, průvodce pravidel, příklady, dopravní dokumenty, vzory ...

  • Incoterms 2020

    Pravidla ICC pro použití doložek pro domácí a mezinárodní obchod. Pravidla Incoterms® stanoví důležité povinnosti kupujících a prodávají...