Incoterms

  • INCOTERMS 2010 -Uplatňování pravidel v praxi

    Uplatňování pravidel INCOTERMS 2010 v praxi zahraničního obchodu. Obsahuje pravidla, průvodce pravidel, příklady, dopravní dokumenty, vzory ...