Samolepka "Mrtvý úhel" LKW Francie

Katalogové číslo: 1450056

Od 1. ledna 2021 platí ve Francii povinnost pro vozidla s celkovou povolenou hmotností nad 3,5 t (nákladní i osobní), mít na vozidle vyznačené tzv. ´mrtvé úhly´, a to takovým způsobem, aby splňoval co největší viditelnost, zejména pro cyklisty, chodce a uživatele osobních dopravních prostředků a značení bylo viditelné ze stran i zezadu vozidla. 

Nařízení se vztahuje i na vozidla registrovaná v zahraničí.
Výjimku mají zemědělská a lesnická vozidla a dále vozidla zimní údržby, služební vozidla správy silnic a dálnic.

Za nedodržení povinnosti může být udělena pokuta ve 4. třídě. 

Například pro soupravu tahač s návěsem je zapotřebí 6 samolepek.

Umístění značek na vozidle:

značení musí být viditelné za všech okolností a současně nesmí omezovat viditelnost regulačních tabulek a značek vozidla, světelných a signalizačních zařízení a nesmí zasahovat do zorného pole řidiče.
Značení nesmí být umístěno na skleněných částech vozidla.

Znázornění polohy značek na vozidle:

  • značení musí být na motorovém i přípojném vozidle;
  • všechny značky na vozidle musí být umístěny v předepsané výšce měřené od země: minimálně 0,90 a maximálně 1,50 m;
  • na přední části vozidla budou umístěny na levé i pravé straně ve vzdálenosti do jednoho metru od přídě vozidla, u návěsů je vzdálenost od jednoho metru za čepem přípojného vozidla;
  • v zadní části vozidla bude značka umístěna napravo od středové osy.

    

  • u kloubových autobusů jsou umístěny na každém článku vozidla.

 

 

Poznámky: 

  • motorová vozidla a tažená vozidla, u nichž je technicky nemožné splnit požadavek na předepsanou výšku značení (měřeno od země), budou mít značky umístěny v nejbližší možné poloze horního limitu, ale ne výše než 2,10 m;
  • vozidla se systémy přímého vidění ve spodní části dveří nebo skleněnými dveřmi, jsou vybavena značkami umístěnými ve vzdálenosti od přední části vozidla co nejblíže předepsané vzdálenosti s tolerancí 10 stop. Od vzdálenosti 3 m lze upustit, pokud konstrukce vozidla neumožňuje umístění značek tak, aby nebyly umístěny na jeho zasklení;
  • kritéria pro umístění zadních značek neplatí pro vozidla, u nichž je to technicky nemožné - například kontejnery, cisterny, valníky, odnímatelné korby s rameny, ap. Tato vozidla budou mít značení umístěno na zadní straně v rámci možností.
  • kritéria pro umístění bočních značek neplatí pro tažená vozidla, u nichž je to technicky nemožné a značky budou umístěny v poloze, kterou jejich konstrukce umožňuje.
  • motorová a tažená vozidla, u kterých je prokázána nemožnost instalace značek v důsledku jejich konstrukce, mají výjimku z povinnosti značení "mrtvých úhlů" na bocích a / nebo v zadní části.

 Návod a doporučení na lepení samolepky LKW a BUS

- nalepujte na čisté, rovné a pevné plochy

- z polepované plochy dokonale odstraňte veškeré nečistoty- polepujte vždy čisté plochy
- karosérii auta před lepením neošetřujte voskem – případně ho odstraňte technickém benzínem
- technickým lihem dokonale odmastěte polepovanou plochu a nechte vyschnout
- na rovnou plochu položte samolepku a umístěte do vhodné pozice
- platební kartou, stěrkou, rukou, nebo suchým hadrem začněte ze středu ven vyhlazovat samolepku (musíte vynaložit takovou sílu, aby zmizely všechny bubliny pod fólií)
- lepidlo na samolepce se spojí s plochou ideálně za 2 až 3 dny, po tuto dobu samolepku mechanicky nenamáhejte a ani nemyjte- snižujete tak životnost samolepky
- aplikační teplota podkladu: min. +12°C, max +28°C
- tepelná odolnost od -20°C do +70°C
- NELEPTE NA PŘÍMÉM SLUNCI!
Doporučení pro aplikaci na plachty
- Na plochu, kam budete samolepku aplikovat, naneste lepidlo na plachty pro zvýšení adheze a  trvanlivosti samolepky

25 Kč

(s DPH: 30,25 Kč)
ks

Dostupnost:

Celkem 19098
Centrální sklad skladem 15500 ks
Praha skladem 258 ks
Brno skladem 127 ks
Ostrava skladem 1143 ks
Hradec Králové skladem 4 ks
Ústí nad Labem skladem 405 ks
České Budějovice skladem 1427 ks
Plzeň skladem 234 ks