Samolepka "Mrtvý úhel" LKW Francie

Katalogové číslo: 1450056

Od 1. ledna 2021 platí ve Francii povinnost pro vozidla s celkovou povolenou hmotností nad 3,5 t (nákladní i osobní), mít na vozidle vyznačené tzv. ´mrtvé úhly´, a to takovým způsobem, aby splňoval co největší viditelnost, zejména pro cyklisty, chodce a uživatele osobních dopravních prostředků a značení bylo viditelné ze stran i zezadu vozidla. 

Nařízení se vztahuje i na vozidla registrovaná v zahraničí.
Výjimku mají zemědělská a lesnická vozidla a dále vozidla zimní údržby, služební vozidla správy silnic a dálnic.

Za nedodržení povinnosti může být udělena pokuta ve 4. třídě. 

Například pro soupravu tahač s návěsem je zapotřebí 6 samolepek.

Umístění značek na vozidle:

značení musí být viditelné za všech okolností a současně nesmí omezovat viditelnost regulačních tabulek a značek vozidla, světelných a signalizačních zařízení a nesmí zasahovat do zorného pole řidiče.
Značení nesmí být umístěno na skleněných částech vozidla.

Znázornění polohy značek na vozidle:

  • značení musí být na motorovém i přípojném vozidle;
  • všechny značky na vozidle musí být umístěny v předepsané výšce měřené od země: minimálně 0,90 a maximálně 1,50 m;
  • na přední části vozidla budou umístěny na levé i pravé straně ve vzdálenosti do jednoho metru od přídě vozidla, u návěsů je vzdálenost od jednoho metru za čepem přípojného vozidla;
  • v zadní části vozidla bude značka umístěna napravo od středové osy.

    

  • u kloubových autobusů jsou umístěny na každém článku vozidla.

 

 

Poznámky: 

  • motorová vozidla a tažená vozidla, u nichž je technicky nemožné splnit požadavek na předepsanou výšku značení (měřeno od země), budou mít značky umístěny v nejbližší možné poloze horního limitu, ale ne výše než 2,10 m;
  • vozidla se systémy přímého vidění ve spodní části dveří nebo skleněnými dveřmi, jsou vybavena značkami umístěnými ve vzdálenosti od přední části vozidla co nejblíže předepsané vzdálenosti s tolerancí 10 stop. Od vzdálenosti 3 m lze upustit, pokud konstrukce vozidla neumožňuje umístění značek tak, aby nebyly umístěny na jeho zasklení;
  • kritéria pro umístění zadních značek neplatí pro vozidla, u nichž je to technicky nemožné - například kontejnery, cisterny, valníky, odnímatelné korby s rameny, ap. Tato vozidla budou mít značení umístěno na zadní straně v rámci možností.
  • kritéria pro umístění bočních značek neplatí pro tažená vozidla, u nichž je to technicky nemožné a značky budou umístěny v poloze, kterou jejich konstrukce umožňuje.
  • motorová a tažená vozidla, u kterých je prokázána nemožnost instalace značek v důsledku jejich konstrukce, mají výjimku z povinnosti značení "mrtvých úhlů" na bocích a / nebo v zadní části.

 Návod a doporučení na lepení samolepky LKW a BUS

- nalepujte na čisté, rovné a pevné plochy

- z polepované plochy dokonale odstraňte veškeré nečistoty- polepujte vždy čisté plochy
- karosérii auta před lepením neošetřujte voskem – případně ho odstraňte technickém benzínem
- technickým lihem dokonale odmastěte polepovanou plochu a nechte vyschnout
- na rovnou plochu položte samolepku a umístěte do vhodné pozice
- platební kartou, stěrkou, rukou, nebo suchým hadrem začněte ze středu ven vyhlazovat samolepku (musíte vynaložit takovou sílu, aby zmizely všechny bubliny pod fólií)
- lepidlo na samolepce se spojí s plochou ideálně za 2 až 3 dny, po tuto dobu samolepku mechanicky nenamáhejte a ani nemyjte- snižujete tak životnost samolepky
- aplikační teplota podkladu: min. +12°C, max +28°C
- tepelná odolnost od -20°C do +70°C
- NELEPTE NA PŘÍMÉM SLUNCI!
Doporučení pro aplikaci na plachty
- Na plochu, kam budete samolepku aplikovat, naneste lepidlo na plachty pro zvýšení adheze a  trvanlivosti samolepky

25 Kč

(s DPH: 30,25 Kč)
ks

Dostupnost:

Celkem 11935
Centrální sklad skladem 8060 ks
Praha skladem 1287 ks
Brno skladem 325 ks
Ostrava skladem 462 ks
Hradec Králové skladem 86 ks
Ústí nad Labem skladem 72 ks
České Budějovice skladem 1165 ks
Plzeň skladem 478 ks