Download Box Remote

Katalogové číslo: 1910964

Produkt je určen pro všechny, kteří chtějí pohodlně, plně automaticky, v zákonem stanovených intervalech a bez dalších zbytečných nákladů stahovat data z tachografů.

 

Hlavní funkce a výhody

 •     Automatické nebo manuální stahování dat z paměti tachografu (soubory M_*.DDD).
 •     Automatické nebo manuální stahování dat karty řidiče i spolujezdce (soubory C_*.DDD).
 •     Nezávislý provoz bez nutnosti ovládání na voze - možnost stahování při stání (vypnutém zapalování) i při jízdě.
 •     Možnost použití na všech digitálních tachografech s funkcí dálkového přenosu (Siemens od verze 1.3 (rok 2009), Stoneridge od verze 7.1 (rok 2009)..., pro 12V i 24V napájení).
 •     Nastavení a ovládání probíhá přímo ze sw TAGRA.eu
 •     Automatické načítání dat přímo do sw TAGRA.eu

 

Jak to celé funguje?

 •     Download Box Remote je nainstalován ve vozidle a propojen s tachografem.
 •     Pomocí karty podniku vložené ve čtečce karet, která je připojena k PC, se odemkne tachograf pro možnost stahování.
 •     Data je možné stahovat i při jízdě vozidla nebo když vozidlo stojí s vypnutými klíčky.
 •     Stažení dat probíhá automaticky dle nastaveného počtu dní (ideálně 28). Je možné vyvolat i mimořádné manuální stažení.
 •     Stažená data se odesílají na server (může být i vlastní) ve standardizovaném formátu C*DDD a M*DDD. Následně si je sw TAGRA.eu sám automaticky načte a vyhodnotí.
 •     V praxi to může vypadat tak, že přijdete k PC, spustíte sw TAGRA.eu a v programu již máte načtena a vyhodnocena všechna data.

Data jsou na serveru uložena po dobu 2 let.

Tachograf:

Siemens VDO - od verze 1.3 (rok 2009) a výše. Verze je uvedena na štítku v zásuvce tiskárny tachografu.
Stoneridge - od verze 7.1 (rok 2009) a výše. Verze je uvedena na hlavním štítku tachografu.

 

Cena produktu: 2990 Kč bez DPH

Instalace: 700 Kč bez DPH + cestovní náhrady

Měsíční poplatek: 150 Kč bez DPH

2 990 Kč

(s DPH: 3 617,90 Kč)

Na dotaz - koncová cena se může lišit od zobrazené