Samolepky ADR

 • Samolepka bezp.značka tř.9,jiné nebezp. látky, 25x25

  Samolepka bezp.značka tř.9,jiné nebezp. látky, 25x25

 • Samolepka bezp.značka tř.2.1 Hořlavé plyny, 25x25

  ADR nálepka - Hořlavé plyny č. 2 - černý plamen

 • Samolepka bezp.značka tř.2.2 Nehořlavé netoxické plyny, 25x25

  ADR nálepka - Nehořlavý nejedovatý plyn č. 2 - černá lahev

 • Samolepka bezp.značka tř.2.3 Toxické plyny, 25x25

  Značka Toxické plyny TŘ. 2.3

 • Samolepka bezp.zančka tř.3 Hořlavé kapaliny, 25x25

  Značka Hořlavé kapaliny TŘ. 3

 • Samolepka bezp.značka tř.4.1 Hořlavé tuhé látky, 25x25

  ADR nálepka - Nebezpečí požáru (hořlavé tuhé látky) č. 4.1