ADR vybavení, sorbenty

 • Olejový polštář 30 x 35 cm, 1ks

  Sorpční polštáře se osvědčují v nouzových situacích, kdy je potřeba rychle nasát uniklou kapalinu. V provozech, kde dochází ke stálým úkapům...

 • Sorpční polštář

  Sorpční polštáře se osvědčují v nouzových situacích, kdy je potřeba rychle nasát uniklou kapalinu. V provozech, kde dochází ke stálým úkapům...

 • Sorpční drť v PE pytli, 5 kg

  - olejová sorpční neprašná drť s vysokou sorpční kapacitou - vyrobena z polypropylenových vláken - hodí se pro sorpci olejů a jiných ropných...

 • Rohože silné

  Tyto rohože patří do řady sorbentů Standard. Jsou vyrobeny z polypropylenové mikrovlákenné netkané textilie bez povrchových úprav. Díky velk...

 • Sorpční rohože do záchytné vaničky

  Slouží jako náplň do úkapové vaničky PLN 3783. Sají pouze ropné látky a nepřijímají vodu. Jsou dobrým pomocníkem v provozech, kde se používa...

 • Rohože silné, zpevněné a perforované

  Rohože OPHF 5040 z řady sorbentů Premium mají povrchovou ochrannou vrstvu, která brání oděru vláken. Speciální typ pojení ve tvaru plástve z...

 • Nepropustná sorpční plachetka

  Sorpční nepropustná plachetka z řady Standard zabezpečí, že v případě menších úkapů či úniků olejů či ropných látek, nepronikne tato látka n...

 • Rohože lehké

  Tyto rohože z řady sorbentů Standard jsou vyrobené z polypropylenové mikrovlákenné textilie bez povrchové úpravy. Díky velkému vnitřnímu obj...

 • Rohože lehké, perforované

  Tyto rohože jsou vyrobené z polypropylenové mikrovlákenné netkané textilie. Díky velkému vnitřnímu objemu a velkému povrchu vláken mají vyso...

 • Rohože zpevněné, perforované

  Tyto rohože z řady Premium jsou vyrobené z polypropylenové mikrovlákenné netkané textilie s ochrannou povrchovou vrstvou, která zbrání oděru...

 • Olejové rohože střední

  Tyto rohože sají pouze ropné látky a nepřijímají vodu. Jsou dobrým pomocníkem v provozech, kde potřebujete oddělit vodu a olej, nebo v provo...

 • Rohože střední, perforované

  Tyto rohože jsu vyrobeny z mikrovlákenné polypropylenové sorpční textilie, díky tomu mají vysokou sorpční kapacitu. Sají pouze ropné látky a...