ADR vybavení, sorbenty

 • Samolepka bezp.značka tř.1.5 Náchylné k výbuchu, 25x25

  ADR nálepka - Náchylné k výbuchu č. 1.5

 • Samolepka bezp.značka tř.1.6 Náchylné k výbuchu, 25x25

  ADR nálepka - Náchylné k výbuchu č. 1.6

 • Samolepka bezp.značka tř.9,jiné nebezp. látky, 25x25

  Samolepka bezp.značka tř.9,jiné nebezp. látky, 25x25

 • Samolepka bezp.značka tř.2.1 Hořlavé plyny, 25x25

  ADR nálepka - Hořlavé plyny č. 2 - černý plamen

 • Samolepka bezp.značka tř.2.2 Nehořlavé netoxické plyny, 25x25

  ADR nálepka - Nehořlavý nejedovatý plyn č. 2 - černá lahev

 • Samolepka bezp.zančka tř.3 Hořlavé kapaliny, 25x25

  Značka Hořlavé kapaliny TŘ. 3

 • Samolepka bezp.značka tř.4.1 Hořlavé tuhé látky, 25x25

  ADR nálepka - Nebezpečí požáru (hořlavé tuhé látky) č. 4.1

 • Samolepka bezp.značka tř.2.3 Toxické plyny, 25x25

  Značka Toxické plyny TŘ. 2.3

 • Brýle ochranné

 • Chemicky odolné rukavice Roller

  Rukavice Roller textilní máčené v nitrilu.Odolávají: ropným olejům, vodě max. 100° C, benzínu, naftě, kyselině dusičné 20% koncetr., kyselin...

 • Chemicky odolné rukavice NITRIL

  Ochranné nitrilové rukavice ochrání Vaše ruce při likvidaci havarijní situace nejen před znečištěním, ale i před poškozením.Jsou pružné, při...

 • Jedno číslo k tab. ADR

  Samostatné číslo k tabulkám ADR s výměnnými čísly.